Početna strana

Naše UslugeFaktori RizikaPrevencijaKontakt

 

Prof. dr JOSIP ČIKOŠ

Internista-Kardiolog

 

 

Prof. dr Čikoš je rodjen 1943. godine u Sirigu. Medicinske studije je završio 1967. god. a specijalizaciju iz Interne medicine 1975. god. u Novom Sadu.

Od formiranja Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici (1977. god) nalazio se na radnom mestu šefa Odseka za aritmije srca i pejsmejkere Klinike za kardiologiju. Za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti izabran je 1980. i tu funkciju je obavljao do oktobra 2000. godine. Od oktobra 2000. god. je bio savetnik na Institutu za KVB i redovni profesor na Klinici za kardiologiju, odnosno na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Doktorsku disertaciju iz poremećaja srčanog ritma odbranio je 1984. godine.

Akademsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu je započeo kao asistent na predmetu Interna medicina 1974. da bi za redovnog profesora na istom predmetu bio izabran 1996. godine.

 

Objavio je preko 180 stručno-naučnih radova u domaćoj i stranoj literaturi, zatim 3 monografije iz kardiologije, i koautor je udžbenika “Kardiologija”.

U toku dugogodišnje karijere u Institutu za KVB u Sremskoj Kamenici, pored obavljanja neinvazivnih i invazivnih dijagnostičkih procedura u oblasti poremećaja srčanog ritma, svakodnevnim pregledima i radu na terapijskim postupcima i kontroli hospitalizovanih i ambulantnih srčanih bolesnika, stekao je veliko kliničko iskustvo kardiologa.

 

Tokom dvadesetogodišnjeg vodjenja Instituta za kardiovaskularne bolesti, ta institucija je postigla medjunarodnu afirmaciju zbog visokih stručnih dometa.

Sa više desetina hiljada neinvazivnih i invazivnih dijagnostičkih postupaka i operacija na otvorenom srcu, kao i sa rezultatima koji su priznati i od najpoznatijih kardiovaskularnih centara u svetu, Institut se svrstao među vodeće evropske centre za kardiovaskularna oboljenja.

 

 

 

 

 

Prof. dr Čikoš je dobitnik brojnih visokih priznanja stručnih i državnih institucija.

 

 

 

<< Početna strana

SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA

Prof.dr. Josip Čikoš - kardiolog

21 000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 7

tel. 021 423 833 (834), mob. 065 88 030 88, e-mail: ordinacijacikos@eunet.rs