Početna strana

Naše UslugeFaktori RizikaPrevencijaKontakt

 

P R E V E N C I J A

 

 

Zašto su važni povremeni kardiološki pregledi?

Da bi smo utvrdili sve faktore rizika (multirisk pristup) i omogućili primarnu prevenciju KVB.

Da bi smo otkrili već nastale promene i poremećaje na KV sistemu, i sprovodili sekundarnu prvenciju.

Da bi smo odredili najadekvatnije postupke i terapijske mere za svaku osobu.

 

 

Šta je cilj mera koje se preduzimaju?

Potpuna eliminacija ili značajna modifikacija dejstva štetnih faktora rizika.

Zaustavljanje progresije promena koje su već nastale na kardiovaskularnom sistemu.

Omogućavanje kvalitetnijeg života sebe i porodice i produžavanje životnog veka.

 

 

 

 

 

 

 

<< Početna strana

SPECIJALISTIČKA INTERNISTIČKA ORDINACIJA

Prof.dr. Josip Čikoš - kardiolog

21 000 Novi Sad, Ilije Ognjanovića 7

tel. 021 423 833 (834), mob. 065 88 030 88, e-mail: ordinacijacikos@eunet.rs